Äidinkielen esseekoe, tehtäväaihe 14: Analysoi ja tulkitse taiteilija Samuli Heimosen maalauksia.

Äidinkielen yo-kokeessa yhtenä tehtäväaiheena oli tarkastella Samuli Heimosen öljyvärimaalauksia. Heimosen maalauksia olemme katselleet useasti yhdessä kuvataidetunneilla Heimosen verkkosivuilta, jossa voi tutustua myös taiteilijasta kertovaan dokumenttiin ´Muissa maailmoissa´. Maalaukset ovat moniulotteisia ja luokassa herääkin paljon keskustelua niihin kätketyistä maailmoista ja eläinhahmoista. Kuvat herättävät ajatuksia ja mielipiteitä.

Taide-, mainos- tai uutiskuvan tulkinta edellyttää katsojalta tietoa ja harjaannusta – kuvan lukeminen on siis taito jota voi kehittää. Kuvan havainnointi on kulttuurisidonnaista ja siihen vaikuttavat myös omat tiedostamattomat tavat katsella kuvia. Sanotaan, että tulkinta kertoo usein enemmän tulkitsijasta kuin taideteoksesta: jos kädessäsi on vasara alat nähdä nauloja kaikkialla!

Kaikki KU1-kurssin suorittaneet ovat kirjoittaneet ainakin yhden kuva-analyysin kuvataidekurssin kotitehtävänä. Kuvistunnilla käytetty kuvailu, analyysi, tulkinta ja arvottaminen on yksi tapa jäsennellä kuvasta puhumista tai kirjoittamista. Abitreenit-sivuston ohjelmasta voit katsoa mitä YTL:n asiantuntijoiden mielestä yo-kokeen kuvantarkastellussa tulisi ottaa huomioon.  Tehtävästä 14  kerrotaan kun ohjelmaa on kulunut 57 minuuttia.

Kokeen tehtävät löytyvät myös tästä linkistä pdf-muodossa. Kuvanlukutaitoon liittyviä kuva-analyysiohjeita on internetissä runsaasti, mutta yo-kokeisiin soveltuvista malleista äidinkielen opettajat kertovat parhaiten. Raahen lukion toisen kerroksen käytävällä on esillä tämän vuoden kuvataiteen lukiodiplomit, joiden arvioinnissa kuvasta kirjoittaminen, taiteen tuntemus ja oman työskentelyprosessin kirjallinen(kin) arviointi otetaan huomioon.

Lukio-opintojen jälkeen  harjaantuneempaan kuvanlukutaitoon voi päästä opiskellessaan taiteen teoriaa ja taitoa pidemmälle tai muissa yliopisto-opinnoissa: kuvanlukutaito-oppimateriaalia.

Abipaita oli tarpeen pakkassäässä. Liikuntasali oli täynnä äidinkieleen keskittyneitä abiturientteja.

Abit suunnittelivat ja toteuttivat abipaidan kuvan.