Raahen lukion KU2 ryhmä ja Harakkamäen koulun 4 lk suunnittelivat yhdessä Raahen opetustoimessa alkaneen Net of Sea Towns, Comenius Regio -hankkeen logoja ja liikemerkkejä. Logo tarkoittaa vakiintunutta kirjoitusasua ja liikemerkki kuvallista tunnusta – arkikielessä puhutaan usein vain logoista.

Skypen käyttöä harjoitellaan.

Skypen käyttöä, ilmaisu- ja vuorovaikustustaitoja harjoitellaan. Valkokankaalla Harakkamäen koulun oppilas esittelee logoluonnoksiaan ja alakoululaisen luonnoksista logon suunnitteleva lukion oppilas kommentoi ja kyselee neuvoja.

Seuraavina vuosina Raahen opetustoimen Comenius Regio -työryhmä rakentaa oppilaineen siltoja Suomen ja Italian välille. Kantavana teemana yhteistyössä on MERI-MARE, joka on kautta historian yhdistänyt meitä merikaupunkilaisia maailmaan. Kansainvälisyyshanke yhdistää myös eri luokka-asteita Raahen kaupungin sisällä. Halusimme laittaa lukiolaiset ja alakoulun oppilaat, sekä opettajat, tekemään yhteistyötä normaalissa kouluarjessa.

Yhteistyön välineenä harjoiteltiin Skypen käyttöä luokkatilanteessa: olimme yhteydessä kameran välityksellä Harakkamäen koululle kahdella oppitunnilla. Tavoitteena on hallita viestintävälineet niin hyvin, että voisimme tulevina vuosina tehdä yhteistyötä luontevassa vuorovaikutuksessa italialaisten koululaisten kanssa myös vieraalla kielellä. Välimatka ei nykyään ole este aktiiviselle yhteistyölle.

Voisiko logon suunnitella työpareina alakoululaisen ja lukiolaisen kanssa?

Sakun (4 lk.) ja Mikon (lukiolainen) logosuunnittelua. Mikko keräsi aiheeseen liittyviä kuvia. Saku keksi hauskan idean Pekka-patsaasta Italian väreissä ja Mikko piirsi luonnoksen puhtaaksi.

Sakun (4 lk.) ja Mikon (lukiolainen)  yhteistä logosuunnittelua. Mikko keräsi aiheeseen liittyviä kuvia. Saku keksi hauskan idean Pekka-patsaasta Italian väreissä ja Mikko piirsi luonnoksen puhtaaksi.

Tatun ja Miian logosuunnittelua. Idakuvista aiheeksi nousivat kädet, jotka Tatu halusi toteuttaa maiden lippujen ja sydänmuodon kera.

Tatun ja Miian logosuunnittelua. Idakuvista aiheeksi nousivat kädet, jotka Tatu halusi toteuttaa maiden lippujen ja sydänmuodon kera.

Teimme näin: 

  • Raahen lukion KU2-kurssilaiset etsivät kuvamateriaalia logoideoiksi joulukuussa 2012. Kuvat liittyivät Italiaan ja Suomeen, mereen, kouluihin ja kaupunkeihin. Valmistuneet kuvakollaasit lähetettiin alakoululaisten tutkittaviksi Harakkamäelle.
  • harakkamäkeläiset (4 lk.) luonnostelivat kuvamateriaalin pohjalta logoideoita
  • harakkamäkeläiset esittelivät logoideoitaan ja luonnoksiaan lukion työpareilleen Skypen avulla 16.1.2013
  • lukiolaiset tekivät vastaanotettujen luonnosten pohjalta logot valmiiksi. Tavoitteena oli kunnioittaa alakoululaisten alkuperäisiä ideoita ja luonnoksia, sekä kehittää niitä eteenpäin valmiiksi logoksi.
  • lukiolaiset esittelivät valmistuneita logoja Harakkamäen koulun oppilaille ja saivat oppilailta palautetta Skype-tapaamisessa 30.1.2012

Myös Italiassa koululaiset ovat suunnitelleet Comenius regio-hankkeellemme upeita logoehdotelmia. Odotamme jännityksellä mikä/mitkä logoista otetaan tunnukseksi yhteistyön viralliseen käyttöön.

Kaikki suunnitellut logot löytyvät tästä linkistä.

Comenius Region etenemistä voi tulevina vuosina seurata tästä blogista.