RAAHEN LUKION KUVIKSEN PÄIVÄKIRJA – tunnelmia ja tiedotusta kuvisluokasta – blogi on saanut Kuvataideopettajat ry:n vuosittain jakaman Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirjan. Kuvataideopettajat ry jakaa kunniakirjan vuosittain ansioituneesta taidekasvatusteosta. Tänä vuonna kunniakirjoja jaetaan kaksi. Kunniakirja annettiin kuvataiteen lehtori Aki Pulkkaselle ja inarilaiselle kuvataideopettajalle Korinna Korsström-Maggalle Tampereen Raatihuoneella 23.3.2012.

Kunniakirjasta päättäessään Kuvataideopettat ry:n hallitus piti erityisansiona sitä, että Raahen lukion blogi syntyy kollektiivisesti, yhdessä opettajan ja oppilaiden kesken. Blogi on paitsi sisällöltään runsas ja monipuolinen, myös esimerkillinen tapa tehdä tämän päivän lukio-opetuksen kuvataidetta näkyväksi ja vuorovaikutteiseksi tämän päivän menetelmin.

Toisen kunniakirjan sai inarilainen kuvataideopettaja Korinna Korsström-Magga, joka toteuttaa omaa kuvataideopettajan työtään pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen Inarissa menemällä itse ihmisten luo.

Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirja

Kunniakirja on kuvataideopettajien vuosittain jakama tunnustus ansioituneesta taidekasvatusteosta. Taidekasvatusteolla tarkoitetaan sellaista kulttuuritekoa, joka lisää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin perusteiden tuntemusta ja/tai edistää niiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kunniakirja voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle tai laajemmalle yhteisölle kuten esim. koululle, museolle, järjestölle, yritykselle, viestintävälineelle, kunnalle tai kaupungille. Tarvittaessa vuosittaisen kunniakirjan lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja.

Kuvataide on osa yleissivistystä. Taito- ja taideaineilla on tärkeä sija lukiokoulutuksessa.

Kunniakirjan ovat saaneet:

2010 Espoon kuvataidekoulun Kuvataiteen äärellä! -projekti. Kuvataiteen äärellä! vei kuvataidetta espoolaisiin hoivakoteihin ja palvelutaloihin – iäkkäiden osallistujien nykyisiin koteihin. Projektiin kuului vanhuksille suunniteltuja osallistavia kuvataidekursseja, Espoon kuvataidekoulun oppilastyönäyttelyitä sekä taidesalkkutuokioita, joissa matkalaukussa olevien vanhojen tavaroiden äärellä osallistujat saivat muistella ja tutkia taidekuvia.

2009 Opettaja-lehti, professori emerita Liisa Piironen ja EMMA- Espoon modernin taiteen museo Opettaja-lehden artikkelisarjasta ja opetuskokeilusta Kymmenen kuvaa nykytaiteesta (löytyy koosteena Työhuoneesta)

2008 Kuvataideopettaja Mari Aspola, Rauma, henkilökohtaisten opettajapäiväkirjojen lahjoituksesta taidekasvatuksen historia-arkistoon.

2007 Kuvataideopettaja Marja-Leena Korte-Suonpää, Tampere, Arjen pyhyys-projektista Tampereella. Esiteltymyös Stylus 2-2008 -lehdessä.

2006 TaiKin taidekasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö Kooma ja SibAn musiikin opettajaopiskelijoiden ainejärjestö Maine, Helsinki, taidekasvatusta puolustavasta, näyttävästä mielenosoituksesta Eduskuntatalolla.

2005 Kuvataideopettaja Marianne Mattila, Myrskylä, innostuksesta ja kannustuksesta, erityisesti Kirahvista Porlammin koulun pihalla!

2004 Kustannustoimittaja Pirkko Ristkari-Nuutilainen, Helsinki, kuvataiteen ydintä ymmärtävistä oppikirjoista.

2003 Tasavallan presidentti Tarja Halonen taidekasvatusmyönteisistä kannanotoista ja Savonlinnan kaupunki taidekasvatusmyönteisestä peruskoulun tutntijaosta.

KU2-kurssilaisen olkisiltoja. Tavoitteena oli rakentaa yhteistyönä mahdollisimman kestävä ja kaunis silta 80 cm leveän "rotkon" ylitse.

KUVISOPEN KIITOKSET:

Kiitokset Kuvataideopettajaliitolle arvostamastani Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirjasta.

Kunniakirjasta päättäessään erityisansiona oli pidetty sitä, että Raahen lukion blogi on opettajan ja oppilaiden yhteistyötä, siispä haluan muistuttaa, että jaan kunniakirjan lukemattomien kirjoittajien, piirtäjien, maalaajien, valokuvaajien ja blogia kommentoineiden kanssa. Blogi, sosiaalinen media on yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Lukion arkkitehtuuria käsittelevällä kurssilla olemme rakentaneet komeita, korkeita ja kestäviä torneja. Kuvisblogista voi lukea opettajan ja oppilaiden oivalluksia, kuinka maalarinteipin ja olkien avulla syntyviä torneja rakentaessa opitaan ryhmätyötaitoja, estetiikkaa, rakenteiden kestävyyttä ja arkkitehtuuria. Opettajana minusta on ollut tärkeää sanallistaa, että askartelulta näyttävässä toiminnassa tapahtuu  tärkeää oppimista, havainnointia, kuvallista ajattelua ja koetaan myös monenlaisia tunteita.

Olkisten pilvenpiirtäjien keskellä minusta on viime aikoina alkanut tuntua, että kuvistunnilla ja maailmassa pitäisi rakentaa enemmän siltoja kuin torneja.

Yhdessä luotu kuvisblogi voi omalta osaltaan jatkaa siltana lukiolaisten, vanhempien,  opettajakollegoiden, koulujen, maiden ja kulttuureiden välillä. Erityiskiitokset kuvisluokassa vierailleille asiantuntijoille, muotoilijoille, yrittäjille ja taiteilijoille kuvistunteja ja blogia rikastaneista ajatuksista – vierailuiden aikana ope oppii aina uutta yhdessä lukiolaisten kanssa. Kiitokset kouluille, Raahen kulttuuritoimelle, kirjastolle ja museolle hyvästä yhteistyöstä.

Lukion kuvataidetunneilla voi olla suuri vaikutus kasvavaan nuoreen. Minulla oli aikoinaan onni olla Raahen lukiossa oppilaana parhaan mahdollisen kuvataidekasvattajan Kaarina Pusilan opetuksessa, jonka oppitunneilla ja ystävyydellä on ollut elämääni suuri vaikutus.

Tuhannet kiitokset kunniakirjasta Kuvataideopettajaliitolle minun ja Raahen lukiolaisten puolesta!

Uutisointi sanomalehti KALEVASSA

Uutisointi Kuvataideopettajat ry-sivulla