Raahen lukiolaiset Jasmin, Vesa ja Saku esittelivät liikunnallisia tietokone- ja konsolipelejä Liikuttavat ympäristöt-seminaarissa Oulussa 7.9.2012. Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestämä seminaari oli yksi Euroopan rakennusperintöpävien tapahtumista.

Liikunnallisia pelejä esitellessän Jasmin ja Vesa saivat rakennusperintöpäiväväen tanssimaan.

Euroopan rakennusperintöpäiviä, englanniksi European Heritage Days, vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta. Joka syksy 50 maassa noin 20 miljoonaa ihmistä osallistuu rakennusperintöpäivien tapahtumiin. Suomessa päiviä on vietetty syyskuun toisena viikonloppuna vuodesta 1992 lähtien.

Vuonna 2012 keskityttiin liikunta- ja urheiluympäristöihin. Oulun Ynnin talolla järjestetyssä tilaisuudessa kuulimme mielenkiintoisia näkökulmia eri aiheista: arkkitehti Virva Savolainen kertoi Tanssilavojen arkkitehtuurista, Oulun yliopiston professori Helka-Liisa Hentilän aiheena oli ´Rakennettu ympäristö hyvinvoinnin edistäjänä: Uudet lajit ja mahdollisuudet´. Ja arkkitehti Helena Hirviniemi kysyi ´Voiko palloiluhalli olla kaunis? Liikuntarakentaminen osana kulttuuriympäristöä´.

Raahen lukion Hyvä paha peli -hankkeen kurssilaiset esittelivät liikunnallista tietokone- ja konsolipelaamista kiinnostuneelle yleisölle. Vesa, Jasmin ja Saku saivat kuulijat varmasti vakuuttuneiksi, että pelaaminen ei ole aina passiivista tietokoneen ääressä istumista. Tanssipeli innosti kuuntelijat kokeilemaan askeleita Vesan näyttäessä mallia tietokoneeseen liitetyllä tanssimatolla! Pelaaminen ei ole lukiolaisten mielestä myöskään yksinäistä puuhaa. Tanssipelit voivat olla parhaimmillaan  yhtä sosiaalista toimintaa kuin edellisten luennoitsijoiden esittelemä perinteinen tanssilavakulttuuri: tanssipeleissä kilpakumppani voi olla viereisellä pelimatolla tanssiva kaveri tai vaikka toisella puolella maapalloa, nettiyhteyden päässä kisaava verkkotuttu. Pelien visuaalisuuteen panostetaan vähintään yhtä paljon kuin perinteisten tanssilavojen arkkitehtuuriin – ympäristön luomalla tunnelmalla on tärkeä osuus. Seminaarin nimen mukaisesti siis liikuttavia ympäristöjä molemmat.

Rakennusperintöpäivät Ynnin talolla 2012

Hyvä paha peli -hankkeen kursseilla tarkastellaan pelejä oppimisen näkökulmasta. Raahen opetustoimen Voorumissa lauantaina 13.10.2012 muut lukiokurssin opiskelijat kertovat pelikokemuksistaan seutukunnan opettajille esitellen tietokone- ja konsolipelejä eri näkökulmista. Hankkeen keskeinen tavoite onkin tuoda nuorten arjen positiiviset ja negatiiviset peli(oppimis)kokemukset näkyviin vanhemmille ja koululle.

Lisätietoa Raahen opetustoimen HYVÄ PAHA PELI- tiellä oppimispeleihin hankkeesta.

Lisätietoa OPPIMISPELEISTÄ

Suomessa Euroopan rakennusperintöpäiviä koordinoi ympäristöministeriön nimittämä työryhmä, joissa on mukana Suomen Kotiseutuliitto, Museovirasto, Opetushallitus ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.