Raahen, Kalajoen ja Pyhäjoen lukioiden tiedeleirikoulu järjestettiin tänä vuonna Kalajoella 22.-23.8.2015. Tiedeleirikoulun aiheena ja tutkittavana ilmiönä oli TUULI ja siihen liittyvät ilmiöt Kalajoen maisemissa. Tuuli on näkymätön, mutta voimakas. Se kuljetti meidät kaljaasi Ansiolla Maakalla-saareen ja nosti leirikoululaisten leijat taivaalle. Tuuli tuottaa sähköenergiaa, vaikuttaa lähiympäristöömme monin tavoin.

Tiedeleirikoulu logokuva

Innokas joukko Raahen, Pyhäjoen ja Kalajoen lukioiden opiskelijoita vietti elokuisen viikonlopun Kalajoella tiedeleirikoulussa, jonka käytännön järjestelyt tänä vuonna hoiti Kalajoen lukio. Tiedeleirikoulu järjestettiin jo kolmatta kertaa.

Kurssi perustuu ilmiöpohjaiseen oppimiseen, ja kurssin teemaksi tänä vuonna valikoitui tuuli.

Ilmiöpohjainen oppiminen lähtee itse ilmiöstä, tässä tapauksesta tuulesta, josta leirin aikana pyrittiin saamaan kokonaisvaltainen kuva. Lukion uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan kokonaisvaltaista, eri oppiainerajat ylittävää oppimista, ja siitä tämä leirikoulu on hyvä esimerkki.

Leirillä opitaan toisinpäin kuin normaalisti koulussa; leirillä samaa ilmiötä tutkitaan eri oppiaineiden kautta. Tiedeleirikoulu opettaa opiskelijoille myös sosiaalisia taitoja.

“Oli mukavaa nähdä lukiolaisten tulevan niin hyvin toimeen keskenään, ja lukiolaiset jopa puhuivat paljon englantia, joten mukana ollut vaihto-oppilas pääsi myös hyvin leiriin mukaan!” Raahen lukion kuvataideopettaja Aki Pulkkanen innostuu.

Kurssi koostui kahdesta osasta, ennakkotehtävistä ja opiskeluviikonlopusta Kalajoella. Ennakkotehtävien pohjalta opiskelijaryhmät toimivat leirillä asiantuntijoina eri kohteissa.

Tiedeleirikoulussa oppimisessa korostuu elämyksellisyys aivan eri tavalla kuin normaalissa luokkatilanteessa.

IMG_2092

Yksi leirin elämyksistä oli purjehdus kaljaasi Ansiolla Maakallaan, jonne sopivan tuulen ansiosta pystyttiin matkaamaan purjein. Opiskelijat saivat kokeilla purjeiden nostoa, ja halukkaat pääsivät myös ruorin taakse.

Matkan aikana selvisi osalle purjehtijoista se, että haaveen maailmanympäripurjehduksesta voi unohtaa. Vaikka merenkäyntiä oli vähän, moni joutui pitämään katseen tiukasti horisontissa pahoinvoinnin aisoissa pitämiseksi.

Maakallan pieni koko oli yllätys, mutta saaren hieno tunnelma ja idyllisyys sai monen toivomaan, että sinne olisi voinut jäädä pitemmäksikin aikaa. Paikallinen opas kertoi opiskelijoille saaren historiasta ja itsehallinnosta.

IMG_2019

Leirikoulun aikana ihmeteltiin tuulen aikaansaannoksia. Pitkään jatkunut maatuuli oli saanut meren vetäytymään, ja paljastuneella säikällä leiriläiset pääsivät upottamaan varpaansa Hiekkasärkkien hiekkaan. Näin opiskelijat tutustuivat konkreettisesti Kalajoen matkailun vetovoimaan.

Dyynien synnystä ja Kalajoen matkailusta kuultiin lisää opiskelijaryhmän kertomana. Leirillä pohdittiin myös tuulen ilmentymistä eri taiteenlajeissa. Opiskelijat kertoivat, että esimerkiksi musiikissa tuuli esitetään usein viestin viejänä.

Tuulivoimaan leiriläiset tutustuivat Mustilankankaan tuulivoimapuistossa.

Puistoon aiotaan rakentaa luontopolku, jonka varrelle tulevien opastaulujen sisältöjä lukiolaiset saivat ideoida. Voimalan juurella leiriläiset ihmettelivät myllyjen suurta kokoa ja kuulivat tuuliryhmältä voimaloiden kustannuksista, eduista ja haitoista.

Leiriltä opiskelijat lähtivät hyvillä mielillä ja uutta oppineena.

Pyhäjoen lukion opiskelijan Tiia Keskisen mielestä leiri vastasi lukiolaisten odotuksia hyvin.“Tiedeleirikoulu oli oikein avartava kokemus ja leiristä sai leppoisen kurssin.”

IMG_2036

IMG_2043

IMG_2044

IMG_2052

IMG_2059

IMG_2065

Kurssin tavoitteet ja muita mietteitä: Kotiseututuntemuksen lisääminen aihepiirinä Perämeren ominaispiirteet ja lajisto. Läpileikkavana teemana tuuli. Energiantuotannosta tuulivoima (purjevene, tuulipuisto) ja aurinkovoima (aurinkopaneelit Maakallassa). Kalastus elinkeinona ennen ja nyt. Perämeren alueen kulttuuri- ja luonnohistoria. Hiekkasärkkien alueen maiseman muutos, matkailu ja sen vaikutukset. Selviäminen ilman sähköverkkoa saariolosuhteissa. Rauhoittuminen. Tiimityöskentely. Ihmettely. Asioiden kokonaisvaltainen hahmottaminen. Asioiden ja kohteiden dokumentointi kuvantamalla ja videoimalla. Sähköisten mahdollisuuksien käyttö kommunikoinnissa myös ennen ja jälkeen kurssin.

IMG_2079 IMG_2080

Seikkailuntäyteinen tiedeleirikoulu on Raahen, Pyhäjoen ja Kalajoen lukioiden yhteinen, jo kolmena vuonna toteutettu kokeilu ilmiöpohjaisesta oppimisesta. Tänä vuonna tiedeleirikoulun teemana oli tuuli, jota tutkittiin eheyttävästi niin luonnontieteiden, kulttuurin, taiteen kuin kestävän kehtiyksen ja energian näkökulmista.