You are currently browsing the tag archive for the ‘Hyvä paha peli’ tag.

Pelikurssilaiset arvioivat paikallisen pelikehittäjän demoa.

Pelikurssilaiset arvioivat paikallisen pelikehittäjän demoa.

Koulu peliin, peliä kouluun! Miksi?

Pelikurssien satoa

Raahen opetustoimi on ollut mukana OVI-koordinaatiohankkeessa Hyvä paha peli- -hankkeella, jolla pyritään perehtymään pelipedagogiikkaan – eli vakuuttumaan ensin itse ja sitten vakuuttamaan muita opettajia ja vanhempia pelillistämisen mahdollisuuksista opiskelussa.

Hankkeen kuluessa Raahen lukio on järjestänyt kolme innovatiivista pelikurssia, joissa lukiolaiset ovat saaneet tutkia ja jakaa peleihin liittyvää tietoa. Ensimmäinen yllätys pelikurssimme alussa oli poikien suuri kiinnostus ja osallistujamäärä. Pelien maailma ja pelillinen ajattelu kiinnostavat selkeästi poikia ja pyrimme kurssin edetessä tuomaan kurssille pelipedagogiikka ja pelillisiä elementtejä. Pelikurssilaisemme saivatkin heti alkuun tehtäväkseen miettiä, mikä pelaamisessa viehättää aina koukuttumisen asti ja onko olemassa lukio-opintoja tukevia oppimispelejä. Miksi he saattavat ahertaa päiväkausia tietokoneen ääressä oppien oheistuotteena mm. käyttämään sujuvasti englannin kieltä.

Pelipedagogiikasta väitellyt Ludocraftin toimitusjohtaja Tony Manninen vieraili koulullamme syksyllä 2012. Koko koululle järjestettävään tilaisuuteen osallistuivat niin opiskelijat kuin opettajatkin. Oppilailta kuului palautetta: “Jännää, että joku puhuu pelien puolesta.” Myös opettajat tuntuivat valaistuneen esityksen jälkeen. Tony Manninen osaa esittää asiansa selkeästi ja vakuuttavasti.

Opiskelijamme romuttivat myös ennakkoluuloja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton rakennusperintöpäivän tapahtumassa syyskuussa 2012. Seminaarissa käsiteltiin tanssilavakulttuuria alueellamme 1900-luvulta näihin päiviin. Raahen lukion opiskelijaryhmä toi paikalle tanssimaton ja tanssi Vesa Rinkisen suunnitteleman askelluksen tahdissa ja otti yleisönkin mukaan. Samalla arvovaltaisen seminaariväen silmissä ennakkoluulot tietokoneen passivoivasta vaikutuksesta saivat uutta näkökulmaa.

Lokakuussa opiskelijamme esittelivät seutukunnan opettajien koulutustapahtumassa Voorumissa pelimaailmaa omassa työpajassaan. Opiskelijamme saivat siis tilaisuuden toimia asiantuntijoita alueemme opettajien täydennyskoulutustapahtumassa. Tammikuun vanhempainillassa Jasmin Pärkkä esitteli nuorten pelikulttuurin kirjoa ja opettajat Aki Pulkkanen ja Paula Salo kertoivat Raahen lukion järjestämistä pelikursseista vanhemmille. Toukokuun lauantaikoulupäivänä myös koulumme muilla opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua peliaiheiseen työpajaan.

Kaiken kaikkiaan voi todeta, että oppilaamme ovat saaneet useita tilaisuuksia toimia tutkivan oppimisen mallin mukaan asiantuntijatehtävissä: he ovat kouluttaneet opettajia, vanhempia, koulutovereita ja ns. maallikoita. Monet opiskelijoistamme eivät loista tavallisilla lukiokursseilla, mutta pelikursseillamme he kaikki ovat olleet tähtiä. Tutkivan otteen kehittymisen ohella myös esiintymistaidot ovat kehittyneet valtavasti – eihän yleisönä ole milloinkaan ollut oma turvallinen ryhmä.

Paikallisella tasolla opiskelijamme ovat olleet jonkinlaisia jäänmurtajia nuorten pelikulttuurin esilletuomisessa. Media toitottaa jatkuvasti pelimaailman ja internetin vaaroista. Opiskelijamme ovat vieneet sanaa sosiaalisessa- ja paikallismediassa, sekä järjestetyissä tilaisuuksissa eteenpäin, että pelit ovat hyviä renkejä – niitä ei pidä pelätä, mutta niille ei saa antaa valtaakaan. Pelillistämällä opetusta nykyajan diginatiivi sukupolvi viihtyy koulussa ja oppii tehokkaasti ja sosiaalistuu.

Mobiilipelitestausta ja pelin kehittelyä yhteistyössä.

Mobiilipelitestausta ja pelin kehittelyä yhteistyössä.

Yrittäjyys ja tuotekehittely

Pelikurssimme sai tilaisuuden tehdä yhteistyötä oululaisen ohjelmistoalan yrityksen ResComin kanssa. Testasimme kahteen kertaan mobiililaitteisiin kehitettyä Spin Runner -peliä ja annoimme kriittistä palautetta yrittäjälle. Peliä oli kehitellyt vuoden ajan kaksi henkilöä muiden töiden lomassa. Lukiolaistemme rakentavan palautteen jälkeen alustaa vaihdettiin ja yksi työntekijä palkattiin lisää peliä kehittämään. Pelitestausten myötä pelikurssilaisille kävi selväksi, kuinka hidasta ja aikaavievää pelin kehittäminen on – miten monen alan taitajia siihen tarvitaan. Menestystarinoista kerrotaan suurin otsikoin, mutta usein jää kertomatta, miten paljon työtä on tehty menestyksen eteen.

Raahen lukiolaiset osana isoa Assembly-porukkaa. Kuvassa näkyy vain noin puolet tietokonepaikoista.

Raahen lukiolaiset osana isoa Assembly-porukkaa. Kuvassa näkyy vain noin puolet tietokonepaikoista.

Yhteisöllisyys

Pelihanke on tuonut kouluumme myös yhteisöllisyyttä. Oppilaskunnan hallitus ja pelikurssilaisemme suunnittelivat lukiolaisten käyttöön vapaa-ajantilan. Entinen tietokoneluokka kunnostettiin viihtyisäksi opiskelijoiden olohuoneeksi, jonne hankittiin myös pelikonsoli peleineen ja iso televisio näytöksi. Peleiksi lukiolaiset hankkivat liikunnallisia ja ryhmätyötaitoja kehittäviä pelejä tehden myös pelien ja tilan käyttöä ohjaavat säännöt. Keväällä 2013 tilan kävi vihkimässä juhlallisin menoin kansanedustaja Inkeri Kerola.

Pelikurssilaiset ovat hitsautuneet kiinteäksi ryhmäksi ja muutama haluaa olla kurssilla mukana, vaikka on kurssin jo kertaalleen suorittanut. Osallistuminen Assembly Winter 2013 -pelitapahtumaan oli kiistatta vuoden päätapahtuma niin pelikurssilaisille kuin opettajillekin. Matkatavaroina tietokoneet ja televisiot hyppäsimme Helsinkiin vievään yöjunaan keskitalven pakkasissa. Tämä tuhansien nuorten päihteetön viikonloppu Kaapelitehtaalla dokumentoitiin viikonlopun tapahtumista kertoviin videoihin, jotka ovat katsottavissa hankkeemme verkkosivuilla ja olivat samalla osa tavoitteeksi asettamaamme mediakasvatusta. Pelikulttuuriin kuuluvaa itseilmaisua on YouTubeen ladatut , kommentoidut pelitaltioinnit ja peliarvostelut, joita seurataan sosiaalisessa mediassa tiiviisti. Kurssilaiset haastattelivat tunnettuja YouTube-persoonia pelitapahtuman aikana ja tuottivat dokumentteja tapahtumasta. Itse tietoa tuottaen oppii kriittiseksi median käyttäjäksi.

Pelin tekemisestä pelilliseen ajatteluun

Nuorten arjen täyttävät konsolipelit ovat monikansallisten yhtiöiden tuottamia kassamagneetteja, joiden varjossa  oppituntien pienimuotoiset oppimispelit näyttäytyvät amatöörimäisiltä yritelmiltä. Hankkeemme kuluessa nuorten pelikulttuurin avaaminen ja tunnetuksi tekeminen, pelipedagogiikan ja pelillisen ajattelun kehittäminen, sekä peliyrittäjyyteen tutustuminen tuntuivat tärkeämmiltä kuin yksittäisen (oppimis)pelin rakentaminen. Hyödynsimme sosiaalisen median työkaluja pelikurssilaisten vuorovaikutuksessa ja kurssiin liittyvässä tiedotuksessa.

GAME IS NOT OVER – hankkeen loppumetreillä

Opettajien ja vanhempien kielteinen käsitys nuorten pelimaailmasta ja lukiolaisille suunnattujen oppimispelien puuttuminen markkinoilta sai  pelikurssimme keskittymään nuorten viihdepelien tutkimiseen. Oman peli-identiteetin kartoittaminen, kulutuskäyttäytyminen ja (viihde)pelien opillisen annin analysointi koettiin kurssilla hyödylliseksi.  Samalla totesimme, että sirpaleisessa nuorisokulttuurissa pelikurssimme keräsi yhteen valikoituneen joukon aiheesta kiinnostuneita lukiolaisia. Uskomme, että olemme eri pelikulttuuria esitelleiden tapahtumien myötä muuttaneet vanhempien ja opettajien asenteita pelimyönteisemmiksi ja lukiolaisia mediakriittisemmiksi pelaajiksi, sekä antaneet äänen tälle koulumaailmassa marginaaliin jäävälle harrastajajoukolle.

Pelikurssin ohjaajina olemme oppineet sietämään epävarmuutta ja jakamaan asiantuntijuutta. Ilmiöpohjaisen oppimistavan mukaisesti on kurssien kuluessa noussut esille kysymyksiä. Olemme saaneet olla kanssaoppijoita ja oppimisen ohjaajia lukiolaisten joukossa.

Aki Pulkkanen ja Paula Salo, pelikurssin ohjaajat

Nikon miellekartta pelimaailman eri puolista.

Nikon miellekartta pelimaailman eri puolista.

Markuksen mindmap.

Markuksen mindmap.

Jukan mindmap.

Jukan mindmap.

Raahen lukion Hyvä paha peli – tiellä oppimispeleihin hanke 2012-2014 lähestyy loppuaan. Suurkiitos meitä opettajia opettaneille pelikurssilaisille! Takana on neljä pelimaailmoja luotaavaa kurssia, useita seutukunnan opettajille järjestettyjä tapahtumia ja puhetta pelikulttuurista niin vanhemmille, opettajille kuin kouluillekin. Kiitokset yhteistyökumppaneina toimineille peliyhtiöille ja asiantuntijoille. Hankkeen keskeinen tavoite on tuoda nuorten arjen positiiviset ja negatiiviset peli(oppimis)kokemukset näkyviin vanhemmille ja koululle. Oppilaat tuottivat aitoihin kokemuksiin pohjautuvaa kriittistä tietoa tietokonepeleistä nuorille, vanhemmille ja opettajille. Yrittäjyysyhteistyön kautta ajanvietteeltä näyttävää pelimaailmaa esiteltiin myös innovatiivisena koulutuksen, yrittäjyyden ja teollisuuden lajina. (Tarkemmin tavoitteista HYVÄ PAHA PELI – tiellä oppimispeleihin -hankesivulla.)

Pelikurssin lanit -kollaasi

ÄI13-kurssin päätteeksi järjestimme perjantain ja lauantain välisenä yönä kurssilaisten omat lanit.

Nuorten pelikulttuuri, pelimaailman visuaalisuus ja pelien hyödyntäminen opetuksessa ovat nykyisin jatkuvasti esillä mediassa. Koulumaailma ja pelikulttuuri ovat lähentyneet hankkeen aikana toisiaan niin vaikutuspiirissämme kuin yleisessä keskustelussa. Gamification ja pelillistäminen ovat muuttuneet marginaalista opetusalan muotisanoiksi.  Kuvisopen keräämiä artikkeleita voit lukea Pinterest-taululta:

Pelikurssin tehtävät:

1. Minä pelaajana -mindmap

Millainen pelaaja olen ja olen ollut? Pelimaailma kehittyy jatkuvasti ja pelikulttuuri luo sukupolvikokemuksia. Mitkä ovat pelaamisen vaaranpaikkoja minulla ja muilla pelikurssilaisilla? Kuinka kauan pelaan päivässä? Mitä taitoja ja tietoja olen oppinut pelatessa?

Pelikurssilaiset tekivät ensimmäisillä tunnilla esittelyt miellekarttoina, sähköisinä mindmapeina teemalla ´minä pelaajana´. Teknisiä ohjeita mindmapin sähköiseen tekemiseen ei annettu kuin oppilaan pyytäessä, jotta internitin lukuisat työvälineet saatiin monipuoliseen käyttöön – miellekartoista tulikin monenkirjavia. Osa halusi piirtää käsin, skannata ja jatkaa työstämistä tietokoneella. Ulkoasua tärkeämmäksi koettiin kuitenkin pelikulttuurista ja omasta pelaamista puhuminen, sekä tutustuminen toisiin kurssilaisiin uudesta näkökulmasta.

Joelin mindmap

 

Monan mindmap

Miisa

2. Luovaa pelisuunnittelua. 

Nostat paperilapun kolmesta eri purkista. Yhdessä on peligenre, toisessa kohderyhmä ja kolmannessa teema, jonka ympärille suunnittelet pelin.

Myös KU2-kurssilla olemme tehneet hulluttelvia pelituotteita eri käyttäjäryhmille. Tuotesuunnittelussa on hyvä irtaantua omasta näkökulmasta ja pohtia eri käyttäjäryhmien kiinnostuksen kohteita ja tarpeita. Pystytkö samaistumaan eri sukupuolen tai ikäryhmän näkökulmaan? Suunnittele puutarha-aiheinen kauhupeli vanhuksille, akvaario-aiheinen strategiapeli yksinäiselle tai arkkitehtuuri-aiheinen tanssipeli perheenisille!

Peli ideoiden keksiminen on haastavaa ja toteutus veilä vaikeampaa! – poiminta pelikurssilaisen kurssipalautteesta.

Harjoitellaan pitchausta eli hissipuhetta. Miten ryhmän keksimän peli-idean saa kerrottua tai markkinoitua toisille pelikurssilaisille myyvällä ja innostavalla tavalla? Keväällä 2013 kävimme pelikurssilaisten kanssa tutustumassa Oulun BusinessKitchenin toimitiloihin ja näimme esimerkkejä hurjasta avantopitchauksesta: Polar Bear Pitching

4. Peliyrittäjyys

Raahelainen ResComi-yritys on tehnyt yhteistyötä pelikurssilaistemme kanssa viime vuosina. Olemme saaneet tutustua pelintekoprosessiin SpinRunner-pelin yhteydessä. Lukiolaiset ovat päässeet testaamaan keskeneräistä peliä ja antaneet koeyleisönä vinkkejä pelin kehittämiseen. Samalla olemme opetelleet sanallistamaan pelin ominaisuuksia ja antamaan rakentavaa kritiikkiä. Suuret kiitokset lukiolle ja sen henkilökunnalle SpinRunnerin testauksen yhteistyöstä tänään ja aiemminkin. Käsittelimme lukiolaisten vastaukset äsken. Saimme hyvin perusteltuja kommentteja ja
vastauksia, joita voimme hyödyntää.
Vaativan pelintekoprosessin seuraaminen on ollut mielenkiintoista ja motivoivaa – kurkistus peliyrittäjyyden maailmaan.

LudoCraft-yrityksen toimitusjohtaja Tony Manninen luennoi taannoin lukiollamme muuttaen käsityksiä pelillisyydestä niin oppilailta kuin opettajiltakin. Myös koulumaailmassa on pelillisiä elementtejä ja pelillisyyttä voisi hyödyntää oppimisessa huomattavasti nykyistä enemmän.

Pelikurssilaisen ajatuksia hyvän pelin ominaisuuksista: Pelattavuus on hyvin tärkeä koska kuka haluaa pelata huonosti tehtyä peliä. Hyvä tarina antaa jonkinlaisen motivaation pelata koska haluat nähdä kuinka tarina päättyy ja minkälaisia juonikäänteitä siinä tulee, Uudelleenpelattavuuden mahdollisuus: ostat pelin ja pelaat sen 3 päivässä läpi ja unohdat sen –  peli tuskin oli kovin mielenkiintoinen, mutta jos sitä tekisi mieli pelata uudelleen, niin se on aika hyvin onnistunut peli.

Raahen lukiolaiset ovat tehneet yhteistyötä ResComi yhtiön kanssa Spinrunner-pelin kehittäjäyhteistyössä.

Raahen lukiolaiset ovat tehneet yhteistyötä ResComi yhtiön kanssa Spinrunner-pelin kehittäjäyhteistyössä.

ky_tekijat_flyer_2014_fi

5. Ympäristön pelillistäminen

Pelikurssilaisten oli mahdollista osallistua Euroopan kulttuuriympäristöpäivien kilpailuun ryhmässä tekemällään työllä, jossa teemana oli näkymätön ympäristö. Pelikurssilaiset yrittävät nähdä tavanomaisen ympäristönsä leikin kautta ja pelillisin silmin. Yksi ryhmistä kehitti pelin koulun tylsälle pysäköintialueelle, toinen suunnitteli hyödyntävänsä lisätyn todellisuuden tekniikkaa klassikkopeli Tetriksen toteuttamisessa Raahen lukion yläaulan kaakelilaattapylväisiin. Miikan sarjakuvana toteuttamassa lopputyössä Arkkukarin mäki nähdään pelaajan silmin. Vauhdikkaat ostoskärryt rynnistävät valokuvan ja piirroksen yhdistelmänä vauhdilla läpi kuvaruutujen:

Lentäjän Eläkepäivän Touhut

6. Oppimispelin kirjallinen arviointi

Konneveden lukion OVI-koordinaatiohankkeen sivulle on kerätty oppiaineittain erilaisia oppimispelejä jokaiselle kouluasteelle. Lukiolaisten kokemukset peleistä rinnastuvat poikkeuksetta viihdepelaamiseen ja oppimispeleistä ei ole kilpailemaan kalliilla tuotettujen hittien kanssa.

Apukysymyksiä:

  • Pelin nimi
  • Mikä on pelin kohderyhmä ja miten se näkyy pelissä?
  • Mikä on pelin tavoite? Miten pelissä edetään ja miten siinä kehitytään?
  • Mitä tarinassa tapahtuu?
  • Mikä pelissä on kivaa ja toimii?
  • Mikä on vaikeaa ja ei toimi?
  • Millainen on pelin päähenkilö tai miten esitetään vastapuoli?
  • Mitä pelin avulla oppii? Ja kuinka oppiminen olisi tehokkaampaa?
  • Kenelle suosittelisit pelin pelaamista?

7. Kurssipalaute

Kokeilimme kurssipalautteen keräämistä tällä kertaa GoogleForms-toiminnolla. Kaikilla Raahen opetustoimen oppilailla onkin käytössään jo google.edu-tilit, joten työkalun opettelu on hyödyllistä myös pienimuotoisia tutkimuksia tekevän lukiolaisen kannalta.

– Kaipasin Esportseista puhumista sillä ne ovat iso osa nykyaikaista pelikulttuuria.

– Kurssi oli mukava ja opettajat olivat hyviä opettamaan uusia asioita. En keksinyt yhtään huonoja puolia

– Toivon että meille opetettaisiin edes vähän koodaamista, mutta kurssin lyhyyden takia se ei ollut mahdollista.

– Kurssi oli mielestäni mukavin ensimmäisen jatkon kurssi ja olisi hienoa jos toiselle vuodelle olisi samanlainen kurssi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Raahen lukiolaiset Assembly Winter 2013 tapahtumassa.

8. Lanit

Kurssin päätteeksi järjestettiin oppilaiden pyynnöstä yli yön kestävät lanit (pe-la) edellisvuosien tapaan. Moni oli kuullut lukion laneista jo edellisenä vuonna yläkoulussa. Illan ja yön aikana opiskelijat saivat pelata kotoa tuomillaan tietokoneilla tietokonepelejä. Laneihin osallistui vain pelikursseilla olleita oppilaita ja tapahtuman ajan toimittiin koulun järjestyssääntöjen mukaisesti. Hankkeen aikana pidetyt lanit ovat menneet yö-ajankohdasta huolimatta täysin vailla ongelmia. Myös pelikurssilaisten opintomatka Assembly Winter 2013 -tapahtumaan antoi opettajille hyvän kuvan pelikulttuurista. Missä muussa tapahtumassa yli 1000 yhteen kokoontunutta nuorta (saati aikuista) toimii ilman päihteitä yli kaksi vuorokautta yhdessä harrastuksestaan nauttien.

 

 

 

 

 

Pelikurssilaiset viettivät pitkän viikonlopun Helsingin Kaapelitehtaalla ASSEMBLY winter 2013 -tapahtumassa. Raahesta Helsingin Kaapelitehtaalle matkattiin pöytäkoneet ja näytöt mukana junaillen. Kolmipäiväisen tapahtuman aikana tehtiin haastatteluja, valokuvattiin ja tutkittiin pelimaailmaa Hyvä paha pelitiellä oppimispeleihin –hankkeeseen liittyen.

Raahen lukiolaiset osana isoa Assembly-porukkaa. Kuvassa näkyy vain noin puolet tietokonepaikoista.

Raahen lukiolaiset osana isoa Assembly-porukkaa. Kuvassa näkyy vain noin puolet tietokonepaikoista.

Hyvä paha peli. Aikuisten mielessä vilisee monenlaisia ennakkoluuloja pelaamisesta: väkivaltapelien lietsomaa käyttäytymistä, laiskaa sisällä lorvimista, syrjäytymistä, yksinäisyyttä tietokoneen ääressä ja turhaa ajanvietettä.

Pimeän hallin kakofoniassa ennakkoluulot nousivat myös opettajilla ensin pintaan, mutta tapahtuman edetessä nuorten into, yhteisöllisyys, talkoohenki, ainutlaatuinen tunnelma ja tanssipelien taiturimainen liikunnallisuus tekivät vaikutuksen.
– Pelit eivät ole helppoja. Hyvän peli vaatii sinnikkyyttä, ongelmanratkaisutaitoa ja usein myös uudenlaisia tietoyhteiskunnan yhteistyötaitoja. Nuorten massatapahtuma vaikuttaa päihteettömältä ilman korostetun tiukkaa valvontaa.

säännöt

Helsingin Kaapelitehtaalle kerääntyi tietokone- ja konsolipeleistä kiinnostuneita nuoria pelaamaan perjantaista sunnuntai-iltapäivään.

– Oli ainutlaatuinen tilaisuus olla osa Assemblyvieraiden 1500 hengen tapahtumaa! kommentoivat Raahen lukion pelikurssin vetäjät Paula Salo ja Aki Pulkkanen.

Raahen lukion pelikurssilaiset jatkoivat tutkimuksiaan Assembly-tapahtuman aikana pelimaailman ilmiöistä. Opiskelijat haastattelivat, videoivat ja valokuvasivat suomalaisia ja kansainvälisiä peliasiantuntijoita ja peliteollisuuden edustajia. Mediakasvatus on yksi Hyvä paha peli -hankkeen sisällöistä ja viikonlopun oppimistehtävät kerätään kevään kuluessa hankkeen verkkosivulle. Mikä opettaakaan median toiminnan lainalaisuuksia paremmin kuin toimittajaksi tai kuvaajaksi heittäytyminen?

Omien videoiden lisäksi Raahen lukion porukka tallentui Assemblyn virallisellle videolle (Joni ja Jukka kohdassa 0.50):

Opettajina olemme kriittisiä ja uteliaita nuorten pelikulttuuriin sukeltaessa. Voisiko oppiminen olla yhtä koukuttavaa, haastavaa ja hauskaa kuten tietokonepeli? Mitä koulu voisi oppia erityisesti poikia koukuttavasta pelikulttuurista? Millainen on hyvä oppimispeli? Oppimispelejä on kerätty Oppimispelit ja virtuaaliympäristöt -hankkeen sivuille. 

Visuaalinen kulttuuri elää! Helmikuun aikana levisi maailmalla kulovalkean tavoin visuaalinen villitys, joka aktivoi ihmiset tekemään omia videoita. Kuvataiteessa olemme puhuneet usein Flashmobeista, mutta niiden toteuttaminen on jäänyt suunnittelun asteelle. Harlem shake on uudenlainen tapa kokea globaalia yhteisöllisyyttä ja yksi esimerkki uusista sosiaalisen median mahdollistamista visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. ASSEMBLY Winter 2013:n aikaan tehtiin oma Harlem shake, johon myös pelikurssilaiset osallistuivat innokkaana:

Yö sujui pelaten

Lauantain ja sunnuntain välinen yö sujui kuvisluokassa pelaten.

Raahen lukion pelikurssilaiset pelasivat viikonlopun la-su yön pelikurssin omissa LANEISSA. Lähiverkkotapaamiset eli lanit tai verkkotapahtumat kokoavat maailmalla jopa tuhansia ihmisia yhteen. Parikymmentä Raahen lukion pelikurssilaista toi omat tietokoneensa kouluun ja kymmenen sinnikkäintä peliharrastajaa jaksoi pelata läpi yön. Osa kurssilaisista oli mukana verkon välityksellä pelaten kotoaan. Tietokonepelaaminen yhdistää!

Ilta alkoi parinkymmenen pelikurssilaisen kokoontumisella. Kymmenen sinnikkäintä pelasi läpi yön.

Ilta alkoi parinkymmenen pelikurssilaisen kokoontumisella. Kymmenen sinnikkäintä pelasi läpi yön sunnuntaiaamuun saakka.

Raahen lukion pelikurssi on osa HYVÄ PAHA PELI -hanketta, jossa tutkitaan nuorten pelimaailmaa ja oppimispelien käyttöä lukio-opetuksessa mediakasvatuksen näkökulmasta. Suomesta on viime vuosikymmeninä kasvanut merkittävä tietokonepelien tekijämaa ja peleistä on tullut suuri bisnesala. Pitäisikö myös koulun olla kiinnostunut uudesta, merkittävästä teollisuudenalasta? Mitä nuorille tutussa pelimaailmassa voi oppia? Hankkeen tavoitteista ja kuulumisista voi lukea HYVÄ PAHA PELI-verkkosivuilta.

Lanit Raahen lukiolla

Blog Stats

  • 167 210 hits