KU2 kurssilla tutustuttiin tuotesuunnitteluun, muotoiluun ja tuotteiden, sekä palvelujen mainontaan. Mainonnassa kuvien luomilla mielikuvilla on suuri merkitys. Kuviskurssilaiset saivat eteensä kysymyksen, johon lähdettiin etsimään vastauksia aikakaus- ja sanomalehtiä tutkien. Lehtiä onkin kertynyt kuvisluokkaan iso pino, sillä lukiolaiset, opiskelijoiden vanhemmat ja opettajat osaavat jo tuoda loppuun luetut kuvalehdet hyötykäyttöön kollaasien materiaaliksi ja erityisesti KU3 media ja kuvien viestit-kurssilaisten tutkittaviksi. 

Aikakauslehtiä kertyy kuvisluokkaan vino pino kun opettajat ja lukiolaiset lahjoittavat luetut lehdet kuvisryhmäläisten käyttöön.

Puheensorina ja saksien napsunta kuuluivat kiivaina kun ryhmäläiset pääsivät etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

– Etsi lehtimainoksia, joissa on mainoksille tyypillinen rakenne:  OTSIKKO, KUVA, TEKSTI, HINTA, LOGO 

– Etsi lehdistä ja internetistä mainoskuvia ja sloganeita –  yhdistele sloganit vääriin kuviin! Miten kuvan ja tekstin painoarvo ja vuoropuhelu muuttuu?

– Eti lehistä mainoskuvia ja kirijota mainosteksti uuvelleen meijän omalla murteella. Saat nää kirijottaa uutiskuvan tekstinki. Mitenkä viesti muuttuu? Kolome kuvvaa ainaki!

– Etsi lehdistä ja internetistä mainoskuvien miehiä. Luokittele mieskuvia. Kirjoita/liitä kuvien yhteyteen mainostettava tuote.

– Etsi lehdistä ja internetistä mainoskuvien naisia. Luokittele naiskuvia. Kirjoita/liitä kuvien yhteyteen mainostettava tuote.

– Etsi lehdistä ja internetistä mainoskuvien perheitä. Luokittele perhekuvia. Kirjoita/liitä kuvien yhteyteen mainostettava tuote.

– Etsi informatiivisia, järkeen vetoavia mainoksia ja mainoskuvia joissa tekstillä on suuri osuus mainonnasta.

– Etsi mainoksia, jotka eivät ole kaupallisia. Millaiset mainokset pyrkivät vaikuttamaan poliittisesti, muuttamaan mielipiteitä tai asenteita tai keräämään rahaa hyväntekeväisyyteen?

– Etsi mainoksia, jotka on tehty hyvin halvalla ja mainoksia joissa on käytetty valtavasti rahaa. Mitä eroa mainostettavilla tuotteilla/palveluilla on?

– Etsi lehden sivuja, joissa mielestäsi uutis-, taide- tai mainoskuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Kuvisluokan 1940-70 luvun lehtiin tutustumalla näkee kuinka lehtimainonta on muuttunut vuosikymmenten kuluessa. Usea kuviskurssilainen on kuitenkin todennut että tuote myydään kuluttajille hyvin perinteisin keinoin.

Lehdistä leikatut mainoskuvakoosteet toimivat hyvinä keskustelun herättäjänä.

Mukavia tehtäviä kuvallisen viestinnän tutkimiseen toiminnallisesti löytyy mm. aikakauslehtiviikon ja sanomalehtien liiton sivuilta.