You are currently browsing the tag archive for the ‘kuvajournalismi’ tag.

Raahen lukion KU3- Media ja kuvien viestit – kurssilla tutustutaan mm. kuvajournalismiin. Tavoitteena on, että opiskelija oppii teknisiä kuvan tekemisen taitoja (esim. kameran käsittelyä ja kuvaeditointia), osaa ilmaista kuvin tunteita ja kokemuksia, sekä välittää tietoa. Samalla opitaan kuvanlukutaitoa – kriittisiksi kuvien tarkastelijoiksi.  Kurssilla opittavia taitoja tarvitaan niin media-alan ammateissa kuin tavallisina median kuluttajinakin.

Raahen Seudun toimittaja Sari Ohinmaa vieraili KU3 Media ja kuvien viestit -kurssilla kertomassa kuvajournalismista ja toimittajan työstä.

Miten kuvasta saisi paremman? Open räpsäisemässä kuvassa ei näy kurssin oppilasmäärä tai aktiivisesti kuuntelevien kurssilaisten tai innostuneesti työstään kertovan vierailijan tunteet. Valokuvassa ei välity luokassa vallinnut kiinnostus tai vierailijan mukaansa tempaava, elävä kerrontatyyli. Kuinka välittää tunteita ja tietoja kuvin?

Mitä tehdä kun harrastekuvassa ihmiset ovat rivissä, urheilijat tuijottavat kuvaajaa pallo kainalossa?  Oppilaat istuvat pulpeteissa tai johtaja pönöttää työpöytänsä ääressä? Millainen on hyvä lehtikuva?

Raahen Seudun toimittaja Sari Ohinmaa tykitti rautaisannoksen tietoa lehtikuvista. Kuvajournalismia käsiteltiin Raahen seudun valokuvaaja Vesa Joensuun kuvien kautta. Oivaltavat kuvat kertoivat paikallisista ihmisistä ja viestivät ilman kuvatekstejäkin. Viimeistään nyt oivalsimme millaisella aitiopaikalla paikallislehden toimittaja tarkkailee paikkakunnan elämää. Toimittaja tapaa työssään kymmeniä ihmisiä päivittäin ja näkee laajasti erilaisia ympäristöjä. Ammattilainen seuloo ja tuottaa kuvallista ja kirjallista tietoa nopealla tahdilla sanomalehteen ja verkkoon. Usein lehtijutun kuvan koko tiedetään juttukeikalle lähtiessä, mikä vaikuttaa valokuvatessa kuvan sommitteluun.

Toimittajalla ja kuvaajalla on valtaa ja vastuuta. Kuva voi esittää ihmisen tai asian herttaisena tai inhottavana. Myös kuvan uutisarvo vaikuttaa kuvien julkaisuun: mielenkiintoinen ja uutisen kannalta tärkeä kuva voi joskus olla teknisesti heikkolaatuinen, vaikkapa kännykkäkameralla napsaistu, jos kuvan sisältämä asiasisältö on ainutlaatuinen.

Sari Ohinmaan puheesta poimitut käytännönläheiset neuvot valokuvaamisesta ja Vesa Joensuun valokuvien oivallukset jäivät toivottavasti KU3-kurssilaisten mieleen sovellettavaksi kurssilaisten omissa kuvatehtävissä. Sarin vierailulta poimittuja neuvoja:

 •  Elä digiaikaa! Ota kaksisataa kuvaa ja valikoi pari sopivinta. Kuvaamista ja kirjoittamista oppii kirjoittamalla ja kuvaamalla.
 •  Vaihtelevat kuvakulmat! Nouse tuolille, jolloin  henkilön ympäristö näkyy laajemmin.
 • Kuvaa toimintaa tai ihmisen puhetta. Kuvissa ollaan turhan usein pönöttäen rivissä. 
 •  Mene lähelle ihmistä. Tarkenna silmiin, lukitse tarkennus ja sommittele kuvaa. Kuvan voi useimmiten leikata otsasta, mutta ei pään alaosasta.
 •  Mieti katseen suuntaa. Muistellessa ihminen katsoo usein vasemmalle, oikealla on tulevaisuus.
 • Älä katko kuvattavan niveliä rajatessasi kuvaa.
 •  Dynamiikkaa ja liikettä kuviin saa kallistamalla kameraa, horisontti voi olla joskus vinossa.
 •  Kuvaa toimintaa, ihmisen osaamista ja taitoa, tekemisen suunnasta. Autokorjaajaa käsien suunnasta, koripalloilijaa korirenkaalta.
 •  Kuvan tausta kertoo ihmisestä. Rakenna kuva toistuvien värien mukaan. Harmonia syntyy taustan ja kohteen toistuvista väreistä.
 • Anna kuvaamiselle aikaa. 
 • Tekemällä oppii! Ja virheistä oppii eniten!

– Lähetä omia kuviasi lehteen. Paikallislehti julkaisee mielellään lukijoiden otoksia, Sari Ohinmaa vinkkaa kurssilaisille.

Kiitokset vierailusta Sarille!

KU2 kurssilla tutustuttiin tuotesuunnitteluun, muotoiluun ja tuotteiden, sekä palvelujen mainontaan. Mainonnassa kuvien luomilla mielikuvilla on suuri merkitys. Kuviskurssilaiset saivat eteensä kysymyksen, johon lähdettiin etsimään vastauksia aikakaus- ja sanomalehtiä tutkien. Lehtiä onkin kertynyt kuvisluokkaan iso pino, sillä lukiolaiset, opiskelijoiden vanhemmat ja opettajat osaavat jo tuoda loppuun luetut kuvalehdet hyötykäyttöön kollaasien materiaaliksi ja erityisesti KU3 media ja kuvien viestit-kurssilaisten tutkittaviksi. 

Aikakauslehtiä kertyy kuvisluokkaan vino pino kun opettajat ja lukiolaiset lahjoittavat luetut lehdet kuvisryhmäläisten käyttöön.

Puheensorina ja saksien napsunta kuuluivat kiivaina kun ryhmäläiset pääsivät etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

– Etsi lehtimainoksia, joissa on mainoksille tyypillinen rakenne:  OTSIKKO, KUVA, TEKSTI, HINTA, LOGO 

– Etsi lehdistä ja internetistä mainoskuvia ja sloganeita –  yhdistele sloganit vääriin kuviin! Miten kuvan ja tekstin painoarvo ja vuoropuhelu muuttuu?

– Eti lehistä mainoskuvia ja kirijota mainosteksti uuvelleen meijän omalla murteella. Saat nää kirijottaa uutiskuvan tekstinki. Mitenkä viesti muuttuu? Kolome kuvvaa ainaki!

– Etsi lehdistä ja internetistä mainoskuvien miehiä. Luokittele mieskuvia. Kirjoita/liitä kuvien yhteyteen mainostettava tuote.

– Etsi lehdistä ja internetistä mainoskuvien naisia. Luokittele naiskuvia. Kirjoita/liitä kuvien yhteyteen mainostettava tuote.

– Etsi lehdistä ja internetistä mainoskuvien perheitä. Luokittele perhekuvia. Kirjoita/liitä kuvien yhteyteen mainostettava tuote.

– Etsi informatiivisia, järkeen vetoavia mainoksia ja mainoskuvia joissa tekstillä on suuri osuus mainonnasta.

– Etsi mainoksia, jotka eivät ole kaupallisia. Millaiset mainokset pyrkivät vaikuttamaan poliittisesti, muuttamaan mielipiteitä tai asenteita tai keräämään rahaa hyväntekeväisyyteen?

– Etsi mainoksia, jotka on tehty hyvin halvalla ja mainoksia joissa on käytetty valtavasti rahaa. Mitä eroa mainostettavilla tuotteilla/palveluilla on?

– Etsi lehden sivuja, joissa mielestäsi uutis-, taide- tai mainoskuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Kuvisluokan 1940-70 luvun lehtiin tutustumalla näkee kuinka lehtimainonta on muuttunut vuosikymmenten kuluessa. Usea kuviskurssilainen on kuitenkin todennut että tuote myydään kuluttajille hyvin perinteisin keinoin.

Lehdistä leikatut mainoskuvakoosteet toimivat hyvinä keskustelun herättäjänä.

Mukavia tehtäviä kuvallisen viestinnän tutkimiseen toiminnallisesti löytyy mm. aikakauslehtiviikon ja sanomalehtien liiton sivuilta.

Blog Stats

 • 168 808 hits