You are currently browsing the tag archive for the ‘lukiodiplomi’ tag.

Oulun Lyseon lukiossa kuvataiteen lukiodiplomin suoritti lukuvuonna 2020-2021 9 opiskelijaa. Mukana ryhmässämme oli myös läheisen Merikosken lukion taitavia lukiodiplomilaisia. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Roosan lukiodiplomi Centrum on digipiirros ja tehty vastauksena PUU-tehtävänantoon.

Aiheen nähdessäni sain heti idean millainen sen tulee olla. Olen todella kiinnostunut uskonnoista ja halusin työni ilmaisevan puun merkitystä ihmisten elämässä uskonnon kautta. Etenkin sain ideani suomalaisesta kansanuskosta, jossa yhteys luontoon oli isossa asemassa. Pyhiä paikkoja sijaitsi metsissä, kuten uhripuut, joiden äärellä uhrattiin tai vietettiin vaikka juhlia. Suomalaisen kansanuskon lisäksi myös muissa kulttuureissa on ollut maailmanpuu. Tämä puu yhdistää taivasta, maata ja helvettiä. Juuri tällaisen puun minäkin halusin luonnehtia työssäni. Se esittää kuinka puu on selkeästi ollut keskipiste ihmisten sen aikaiselle maailmankuvalle, ja se jos jokin kertoo puun tärkeyden. – ote Roosan kuvataiteen lukiodiplomityön porfoliosta

Kuvataiteen lukiodiplomi on valtakunnallinen päättökoe, jonka tehtävät antaa Opetushallitus. Tänä vuonna tehtävissä saattoi paneutua taidehistorian mesenaatteihin ja kokoelmiin, ekosysteemien eliöihin ja olioihin, tilasuunnitteluun ja arkkitehtuuriin tai vaikkapa metsä- ja puuaiheisiin tuotteisiin tai taideteoksiin. Tämän vuoden tehtäviin voit tustustua Opetushallituksen sivuilla.

Viivin lukiodiplomi käsittelee IHMEELLINEN RAHA -tehtävänantoa upean maalauksen keinoin. Miten raha liittyy eettisiin kysymyksiin ja ihmisoikeuksiin? Määritteleekö jo pikkulapsen elämänkohtaloa raha?

IHMEELLINEN RAHA Raha on maksuväline, arvon mitta, omaisuuden muoto ja valuutta, jonka voi vaihtaa melkein mihin tahansa. Raha liittyy globaaliin talousjärjestelmään, yhteiskuntaan ja valtaan,
mutta myös yksilön arkeen, asemaan ja mahdollisuuksiin. Monet rahatalouden käsitteet kuten rahajärjestelmä, valuutta, pääoma, velka ja korko, ovat abstrakteja ja vaikeita ymmärtää. Käteisrahalla ja muulla rahataloudella on visuaalinen ilmeensä ja kulttuurinsa. Taidemaailmassakin rahalla on tärkeä roolinsa.
Tehtävä: Tutki rahan merkityksiä. Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, joka
käsittelee aihetta raha.

Ote Viivin portfoliosta.

Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille
asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan.

Iidan lukiodiplomi ”Menestyjä” näyttää ihmisen yhteyden luontoon.

Heti kesällä aiheen kanssa yhtä aikaa alkoi selkiytyä myös idea ja se, miten haluan käsitellä luontoa työssäni. Sain idean ihmisen ja eläimen/luonnon välisen suhteen tutkimisesta työssäni. Eläinten oikeudet ja ilmastomuutos ovat jatkuvasti pinnalla ja ne ovat aiheita, joista itsellänikin on paljon mielipiteitä ja sanottavaa. Työlläni halusin ottaa kantaa siihen, miten ihmisen menestyminen tapahtuu eläinten kustannuksella. Kuten työni poika rakentuu muista eliölajeista, myös ihmislajin menestys rakentuu sukupuuttoon kuolevista lajeista ja ilmaston lämpenemisestä. – Ote Iidan ”Menestyjä” -lukiodiplomityötä käsittelevästä portfliosta

Hilpan kuvataiteen lukiodiplomiteos
Ainon lukiodiplomi

Vaikka päällimmäisenä aiheena halusinkin kuvata puun kiertokulkua, halusin ottaa kantaa myös ilmastonmuutokseen metsien liiallisen kaatamisen ja tehtaiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kautta. Vasemmalla puolella työtä luonto kukoistaa ja metsä kasvaa, kun taas oikealla puolella kaadetut puut näyttävät surullisilta, lumi näyttää likaiselta ja taivaan halki kulkee synkkä ja tumma savuvana. Tämä merkitys ei paljastu ehkä heti ensimmäisellä vilkaisulla, mutta se pyöri mielessäni työtä suunnitellessani. Ote Ainon portfoliosta.

Power of Paper, Viivin kuvataiteen lukiodiplomityö

Luettuani läpi tämän vuoden kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät läpi, mielenkiintoni kiinnittyi heti tehtävään numero 3, ”Ihmeellinen raha”. Etenkin tehtävän esittelyssä käytetty lause ”käteisrahalla ja muulla rahataloudella on visuaalinen ilmeensä ja kulttuurinsa” sai minun mielikuvitukseni ja luovuuteni juoksemaan. Minulle tuli heti mieleen USA:n dollarit ja niiden käyttö taiteessa, ja halusin yhdistää ne työhöni. ote viivin portfoliosta.

Katrin lukiodiplomityö

Eliöt, oliot. Pidämme usein yhtenä tärkeimmistä arvoistamme ihmisyyttä ja ihmisarvoamme, erotumme muista eliöistä koska olemme ihmisiä… Ote Katrin portfoliosta.

Silvan lukiodiplomityöstä meitä katselee taiteilija Frida Kahlo

Valitsin työni aiheeksi rahan. Se vaikutti mielenkiintoiselta ja itselle mieluisimmalta aiheelta. Raha liittyy moneen arkiseen asiaan eikä kukaan tulisi toimeen täysin rahattomana. Ainoastaan rahalla ei kuitenkaan  voida tavoittaa onnea. Rahaa tarvitaan kuitenkin esimerkiksi taloudellisen turvan takaamiseksi ja ilman perustarpeita kuten turvaa sekä varmuutta ei voida saavuttaa onnellisuutta. Tiettyyn pisteeseen päädyttyä raha ei kuitenkaan enää lisää onnellisuutta.

Lähdin miettimään, miten silti edelleenkään tasa-arvo ei toteudu rahaan liittyvissä asioissa kuten palkassa. Rahaa käytetään vallan välineenä eli toisin sanoen niillä joilla on rahaa on myös valtaa. Valtaa voidaan käyttää väärin ja rahalla voidaan saavuttaa epäoikeutettuja etuja.

Mietin myös naishenkilöitä, jotka ovat edistäneet tasa-arvoa. Ensimmäisenä mieleeni tulivat Minna Canth ja Frida Kahlo. Kun tein taustatutkimusta Frida Kahlosta ymmärsin, että Frida Kahlo on brändi, jolla nykyään muut tienaavat rahaa ja mainetta. Muut hyötyvät tai hyväksikäyttävät globaalisti tunnetun taitelijan henkilöbrändiä omien etujensa tavoittelemiseksi. Kahlon brändäys ja feminismi yhdistävät rahan, tasa-arvon ja itse taiteilija Frida Kahlon työhöni. Ote Silvan portfoliosta

LUKIODIPLOMIT KEHITTYVÄT

Tammikuussa 2021 uutisoitiin laajasti Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämien selvityshenkilöiden  esityksestä, että yhden viidestä ylioppilastutkinnon kokeesta voisi korvata lukiodiplominäytöllä aineissa, jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin. Lukiodiplomien kehittäminen arvioinniltaan ylioppilaskokeiden kaltaiseksi auttaisi niiden laajempaan käyttöön esimerkiksi taiteen jatko-opintojen pääsykokeissa, joissa nykyisellään esimerkiksi kuvataiteen lukiodiplomilla saa lisäpisteitä tai huojennusta ennakkotehtäviin. Myös Oaj on ottanut asiaan useasti kantaa lukiodiplomin kehittämisen puolesta.

Lukiodiplomien nykytilaa kartoittaessa kävi ilmi, että kuvataiteen lukiodiplomin asema on erittäin vahva ja vakiintunut. Lukuvuonna 2018 – 2019 suoritettiin Opetushallituksen Koski-tietovarannon mukaan yhteensä 1592 lukiodiplomia, joista kuvataiteen lukiodiplomeita oli 55,8% eli 888. Taidekasvatuslehti Styluksessa käsitellään aihetta monipuolisesti Kuvataiteen lukiodiplomin asemaan esitetään parannuksiaartikkelissa.

KUVISOPEN MIETTEITÄ LUKIODIPLOMITÖIDEN ÄÄRELLÄ:

Sain olla mukana lokakuussa 2018 opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen kutsumana pyöreän pöydän keskustelussa Helsingin Säätytalolla, jossa aiheena olivat taito- ja taideaineiden opetuksen kehittäminen ja lukiodiplomit.

Taito- ja taideaineiden kehittäminen sydämellä. Kuvataideopettajat Aki Pulkkanen, Piritta Malinen ja kuvataideopettajat KUVIS ry:n puheenjohtaja Anna Suhonen Säätytalossa opetusministerin kutsumana pyöreän pöydän keskustelussa lokakuussa 2018.

Lukio-opintojen painottaessa aina vain enemmän ylioppilaskirjoituksia jatko-opintojen pääsykriteerien myötä, on hienoa nähdä, että abiturienteilla on mahdollisuus näyttää kuvataiteen osaamistaan kuvataiteen päättökokeessa, joka vaatii itsenäistä tutkimusotetta ja suhteellisen pitkää taiteellisen prosessin hallintaa.

Olen ylpeä tämänkin vuoden lukiodiplomilaisista, jotka opintojen ja poikkeuksellisen etäopetuksen lukiopaineissaan pystyivät hallitsemaan ison kokonaisuuden, monta kuukautta kestävän taiteellisen prosessin, jonka aikana harjoitellaan kuvataidetunneilla hankittua sinnikkyyttä, resilienssiä, teknisiä taitoja ja punnitaan tiedollisia- ja taidollisia kykyjä. Kuvataiteen lukiodiplomikurssilla opettajan roolina on usein motivointi ja rohkaisu, kun taidot- ja tiedot tulee olla opiskelijalla itsellään jo kurssilla hallussa ja työskentelyote itsenäinen. Kun vielä rajoitustoimien vuoksi suunniteltu näyttely kulttuuritalo Valveella peruuntui, on syytä juhlia lukiodiplomilaisten urakkaa näin virtuaalisesti. Hyvä te lahjakkaat nuoret! Onnea visuaalisen kulttuuriin poluillenne elämässä ja jatko-opinnoissa!


Lukuvuoden 2014-2015 kuvataiteen lukiodiplomitehtävien aiheissa oli Eläinten symboliikkaa, kuvallisia käsityksiä maailmankaikkeudesta ja huomioita Tove Janssonin juhlavuodesta.

Raahen lukion lukiodiplomikurssin suoritti tänä vuonna hyväksytysti neljä opiskelijaa. Tekniikat vaihtelivat kanaverkkoveistoksista akryylimaalauksiin. Tänäkin vuonna portfolion tekemisessä tuli useimmilla kiire. Portfolio ja teos ovat samanarvoiset lukiodiplomitöitä arvioitaessa.

IMG_1726

Tarun norsuveistoksen pinta muodostuu yksityiskohtaisesta koristeluta ja kimaltavista timanteista.

Norsu.

Eläin symbolina-tehtävässä piti tutustua eri aikoina ja eri paikoissa tuotettuihin kuviin, joissa kuvataan eläimiä ja eläinhahmoja. Miten eläintä on käytetty vallan ja voiman symbolina nykytaiteessa ja visuaalisessa mediassa? Tarun valitsemassa tehtävässä piti toteuttaa teos tai tuote, joka käsittelee tai hyödyntää eläinsymboliikkaa.

IMG_1727

Kirjainten taide Kohtaamme päivittäin erinäköisiä fontteja mediassa tai tuottaessamme tekstiä esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla. Fontteja eli erilaisia kirjasintyyppejä tai -lajeja on loputtomasti. Ne luovat painetulle tai sähköisesti tuotetulle tekstille ulkonäön. Tekstin asettelua kutsutaan typografiaksi, jolla tekstille annetaan haluttu visuaalinen muoto ja ilme. Typografia on kirjainten ja muiden kirjoitusmerkkien taidetta.

Meri on tutkinut lukiodiplomityössään, kuinka kirjoitusmerkit ja kirjoitukset ilmenevät eri aikojen kuvataiteessa. Merin maalauksiin kätkeytyy kullekin aikakaudelle ja kulttuurille tyypillisiä fontteja. Portfolioon talletetut pikkutarkat luonnokset täydentävät kokonaisuutta.

IMG_1725

IMG_1724

Onnen kädet

Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista uskonnoista ja kulttuureista. Siksi halusin valita tehtävän, koska siinä voi perehtyä tietyn kulttuurin historiaan paremmin. Haluan tutkia hindulaisuuden häärituaaleja, etupäässä hennatatuointeja ja oppia niistä ja niiden merkityksistä lisää. Haluan työlläni kertoa kulttuurien erilaisuudesta. 

IMG_1720

Vaikeinta työskentelyssä oli ajankäytön säätely. Vaikka työskentelyyn oli käytössä paljon aikaa, se tuntui loppuvan kesken. Muita ongelmia tuottivat alussa ollut kipsinauhakokeilu, mutta siitä selvittiin materiaalia vaihtamalla. Lisäksi olisin halunnut käsistä tasaisemmat, mutta rosoisuus tuo särmää. 

IMG_1721

IMG_1723

Maailmankaikkeus.

Kuvataiteen valtakunnallisen päättökokeen, lukiodiplomikurssiin suoritti tänä vuonna 11 Raahen lukiolaista. Kuvataiteen lukiodiplomin suorittaminen koostuu teoksen taustoja (luonnoksia, teoriaa, pohdintaa ja arviointia) sisältävästä portfoliosta ja erillisestä taideteoksesta. Lukiodiplomityöt tehdään itsenäisesti opettajan valvonnassa. Tässä pieniä välähdyksiä lukuvuoden lukiodiplomitöistä. Lukiodiplominäyttely pidettiin keväällä koulun käytävällä, jossa työt keräsivät paljon niiden ääreen pysähtyneitä katselijoita ja lukijoita.

______________________________________

Emmi tutki Injustice-lukiodiplomityössään Arkea ja pyhää pyhäpukeutumisen näkökulmasta.  Portfolio sisältää lukiodiplomilaisen omia ajatuksia työn etenemisestä:

Ajattelin jättää taustan pelkistetyksi, mutta se näytti todella tyhjältä. Suunnittelin taustaan barokkikuvioita, mutta siinä olisi mennyt liian kauan, ja halusin taustaan jotain omaani. Olen piirrellyt näitä kiekuroita jo jonkin aikaa, joten päätin maalata niitä taustaan…

Sivu Emmin portfoliosta.

________________________________________

Tehtävä:    Toteuta taiteidenvälinen teos, jossa yhdistyvät kuvataide ja musiikki. Teoksessa voi yhdistyä myös muita taiteenaloja. Nimeä teoksesi. Toteutustapa: Vapaa. Arviointikohde: Taiteidenvälisyyden toteutuminen ja välittyminen.

Annika: Life before LUKIO. Annika tutki musiikin ja kuvan yhdistämistä videossaan:

Epätoivo iski. Tiesin, että ”epäpaikka” suunnitelmani ei tulisi onnistumaan, joten vaihdoin aiheeni ”silmin kuultua, korvin nähtyä” -tehtävään. Ajatus videon tekemisestä säilyi, vaikka muut ideat murskaantuvatkin.  Tehtävänäni oli toteuttaa taiteidenvälinen teos, jossa yhdistyvät kuvataide ja musiikki. Teoksessa sai yhdistyä myös muita taiteenaloja. Tehtävän toteutustapa oli vapaa.

Onnistuin mielestäni kohtalaisen hyvin animaation tekemisessä, mutta jos saisin aloittaa työskentelyn alusta, tekisin itselleni selvän aikataulun. Portfolion suunnitteluun ei jäänyt tarpeeksi aikaa, joten en ole täysin tyytyväinen lopputulokseen. 

______________________________________

Tehtävä: Toteuta teossarja tai sarjakuva tai audiovisuaalinen esitys, joka käsittelee valitsemastasi näkökulmasta sankaruutta. Nimeä teoksesi. Toteutustapa: Teossarja tai sarjakuva tai audiovisuaalinen esitys. Arviointikohteet: Sarjallinen kokonaisuus ja kerronnallinen jatkumo. Sankaruuden näkökulman välittyminen ja toteutuksen osuvuus.

Eevi tutki sankaruutta (Sarjassa sankariainesta) sarjakuvan keinoin. Sarjakuva on julkaistu kokonaisuudessaan MESTARIPERUNA-blogissa.

Sarjakuville en tee yleensä luonnoksia, mutta kun yritin hahmottaa aikajärjestystä tein muutamia. Ne ovat yhtä tasokkaan hienoja kuin valmiitkin sarjakuvat…. Ideoita, ajatuksia, luonnoksia, lähteitä, epäonnistumisia….

Värikkään kannen tekeminen vähän epäilytti, mutta onnistui se ihan ok. Kansi erottuu itse sarjakuvista ja on sarjakuvalehtimäisempi kun siinä on vähän väriä. Kaipa tuo työ onnistui kokonaisuudessaan. Yleensä isommat projektit jäävät lopullisesti luonnospöydälle. Sarjakuviin ei tule käytettyä yleensä näin paljon aikaa. 

_________________________________________________

JanitaOlin suunnitellut jo ensimmäisillä kuviksen kursseilla, että aion tehdä kuviksen lukiodiplomin. Keväällä (2011) kurssien valitsemisen aikaan rupesin kuitenkin empimään, koska tehtävät eivät vaikuttaneet kovin vapailta. Keväällä ennen koulun loppua hain lukiodiplomin tehtävät. Silloin lähinnä vain selasin tehtävät läpi tarkemmin miettimättä minkä tehtävän valitsen. 

Haastavinta oli päättää otanko kuvat arjen keskeltä todellisista vai kuvaanko esim. lukion salissa. Haluan lisää kokemusta lähi- ja kasvokuvien ottamisesta ns. studiokuvauksesta, joten valitsin kuvausten järjestämisen. Koska työn aiheena on arkisankarit, pelottaa hoksaako kuvien katsojat idean. Otan ns. riskin. 

Portfolion teko oli stressaavinta koko projektissa, koska olen niin hidas keksimään mitä kirjoitan jne. Mutta kun pääsin vauhtiin, oli kiva tehdä. Yritin joka tunti kirjoittaa edes muutaman lauseen mitä tein, jotta portfolion kokoaminen olis helpompaa. Alussa kirjoitin mutta loppua kohti se yllättäen jäi…

Mielestäni äidin tekemää työtä ei muisteta tarpeeksi arvostaa ja kiittää. Itselläni se ainakin monesti unohtuu…

Olen tyytyväinen otaamiini kuviin, sillä sain sellaisia kuin halusin. Sain haluamani skaalan eri-ikäisistä. Yksityiskuvien vieressä olevat tekstit ovat ihania, ne kysyin kuvattavilta. … Palautan työn hyvillä mielin , sillä tästä tuli omantyylinen työ. Haikeaa sillä tämä oli viimeinen kuviksen kurssini. Työstä tuli oikeasti rakas, tätä työtä oli ihana tehdä, vaikka välillä oli ressaavaa. Olen päässyt tavoitteeseeni (joka kurssin alussa asetin): päämäränä on saada aikaan työ, jonka olen tehnyt sydämellä ja j0hon olen tyytyväinen.

_____________________________________________

Karina. Epäpaikka

Peilisali on mielestäni täydellinen epäpaikka, ne ovat kaikki suurin piirtein samanlaisia ja jos eivät ole, niissä on kuitenkin samanlainen periaate: mahdollisimman iso peili ja sali jossa mahtuu tanssimaan mahdollisimman paljon ihmisiä.

Haluaisin tehdä omasta peilisalista sellaisen omaperäisen ja että se olisi passannut jokaiselle käyttäjälle…

__________________________________________________

Tehtävä:  Tutki korutaiteen historiaa ja nykyisyyttä. Suunnittele ja toteuta koruteos tai koruteosten sarja, joka kantaa viestejä. Nimeä teoksesi. Toteutustapa: Vapaa. Arviointikohteet: Idean ja viestin välittyminen. Taiteellinen ja tekninen toteutus.

Eva: Koru kantaa viestejä. Työ oli koulun alkamisesta lähtien koko ajan mielessä ja sen vuoksi suurin osa suunnittelusta tuli tehtyä vain ajatuksen tasolla. Pari kertaa keskellä yötä tuli myös loistavia ideoita, kuten mihin laitoin kiinnityksen. 

Vaikeinta koko työssä oli portfolion tekeminen. Aloitin portfolion tärkeimmästä osasta eli kansista ja jätin tyhmyyttäni tekstin niin viimetinkaan kuin vain pystyin. Olen ylpeä korustani. se onnistui mielestäni todella hyvin. Pidin eniten nauhasta ja erityisesti pilviosasta. Rautalanka sai aikaan ihanan pilvimäisyyden.  

________________________________________

Kristiinan koru puettiin lukiodiplominäyttelyssä Alfons Muchan kipsiveistoksen kaulaan.

Kristiina. Koru. Tehtävänannon lause ”uniikille korutaiteelle on tyypillistä, että materiaali on idealle alisteinen” osui ja upposi vahvasti. Minun tuli etsiä materiaali, joka olisi helppo työstää ja joka loisi pohjan sekä korun idealle ja tulkintamahdollisuuksille että myös taideteokselle. Mielessäni olevaan visioon tuli mukaan ”käsihelmet” eli savesta muotillut kädet pienoiskoossa, jotka voisi kiinnittää työhön kuin helmet. Kuvisdiplomin teon aikana tutkin myös korutaiteen historiaa ja nykyisyyttä. Korutaiteen historiassa keskityin pääsääntöisesti suomalaisen korutaiteen historiaan. 

____________________________________________________

Tehtävä:    Toteuta taiteidenvälinen teos, jossa yhdistyvät kuvataide ja musiikki. Teoksessa voi yhdistyä myös muita taiteenaloja. Nimeä teoksesi. Toteutustapa: Vapaa. Arviointikohde: Taiteidenvälisyyden toteutuminen ja välittyminen.

Emilia. Korvin nähtyä, silmin kuultua. Emilian maalaukseen ja kannun teekannun muotoiseen portfolioon liittyi myös taltioitu äänitiedosto.

Äänet ja kuva ovat jännä yhdistelmä, halusin kokeilla aiheesta omaa versiotani. 

________________________________________

Jenna. Arki ja pyhä

Teos on näkemykseni siitä pyhimmästä mikä minussa elää. Tutkin pyhän ja arjen kuvaamista kuvataiteessa. Mieltäni lämmittää abstrakti tunteiden ilmaisu taiteessa. Haluan jollain tapaa ilmentää sitä myös omassa työssäni. Selvää on se, että haluan tehdä työni fiilispohjalta. Liika suunnittelu tuntuu sammuttavan inspiraation ja innostuksen. Tiedän kuitenkin aiheen ja sen mitä haluan. Haluan, että lopputulos on itsellenikin yllätys. Mielenkiinto säilyy, kun ei tiedä itsekkään tarkkaa lopputulosta tai seuraavaa siirtoa. Mieli pysyy vireessä. 

________________________________________________

Emma. Boombox full of me

Työ lähti liikkeelle siitä kun mietin mikä on mun arkea ja ensimmäisenä tuli mieleen musiikki. Ilman musiikkia olisi hankala elää…. Aloin etsiä netistä tietoa miten arkea ja pyhää kuvataan taiteessa. Törmäsin aluksi arkea kuvaavaan näyttelyyn nimeltä: Arjen sankarit.  Teokset ovat täynnä yksityiskohtia ihmisten arkisesta elämästä. Menneen maailman elämä ja ihmiskohtalot tulevat lähelle myös nykypäivän katsojaa… Onko maailma sittenkään muuttunut sadassa vuodessa?


Lukuvuonna 2010 – 2011 Raahen lukion lukiodiplomikurssilla valmistui töitä harvinaisen vähän. Viisi valmiiksi saatettua työtä olivat sitäkin upeampia taidonnäytteitä. Lukuvuoden lukiodiplomitehtävät löytyvät opetushallituksen sivulta. Seuraavan lukuvuoden tehtävät julkaistaan samalla sivulla kevään kuluessa ja ne saa monisteina myös kuvataideluokasta. KU14 LUKIODIPLOMIKURSSI on luonteeltaan itsenäinen ja se suoritetaan opettajan valvonnassa. Kurssilla tehdään taideteos ja portfolio.  Raahen lukiossa lukiodiplomit arvioi kaksi kuvataideopettajaa ja kurssista saa suoritusmerkinnän ja erillisen lukiodiplomitodistuksen.

MATIAS:

Matemaattinen taide. Toteuta kaksi- tai kolmiulotteinen teos, jossa tutkit matemaattista kauneutta.

Valitsin aiheen koska geometrisyys ja moniulotteisuus rupesi kiinnostamaan minua katsottuani muutamia kuuluisia teoksia netistä. Useimmat teoksista olivat M. C. Escherin tekemiä graafisia töitä. Teokset pistivät minut miettimään teoksia monelta kantilta ja toi ajatuksen että voisinko itse saada tehtyä samanlaista aivotyötä vaativaa työtä? Keräsin taiteilijasta tietoa.

Päämääränäni oli vain ja ainoastaan saada teokseen graafista ajattelua ja syvyysvaikutelmaa, joten luonnostelin tasoja. Seuraavaksi mietin, kuinka saisin esille monitasoisuuden. Päätin käyttää ihmisiä rimpuilemassa . Työni muuttui erilaiseksi tekemisen myötä, kun päätin kokeilla kaikkea vaativimman kautta…

…Hyviä puolia työssäni on ukkelit. En koskaan ollut kunnolla piirtänyt liikkuvaa ihmsitä, enkä varsinkaan lihaksistoa. Suoriuduin piirtämisestä mielestäni yllättävän hyvin. Sain ukot näyttämään lihaksikkailta ja liikkuvilta. Myös hankala viivavarjostustekniikka meni mielestäni hyvin. …   En ole tyytyväinen työssäni kaikkiin varjostuksiin ja tasojen symmetrisyyteen. Portaissa näkyy kiireys, sillä aika rupesi loppumaan ja en voinyt tehdä niin huolella …    lopputuloksena pidän työtä kuitenkin hyvin onnistuneena. Päämääränä oli saada aikaiseksi työ, josta käy moniulotteisuus esille. Minusta työtäni täytyy katsella monesta suunnasta että ymmärtää sen täysin.  


JENNY:

Häpeä. Toteuta teos, jossa käsittelet häpeän tunnetta.

Kehitin idean työhöni puolivahingossa jo kesälomalla. Kuten kaikki kuningasajatuksilta kuulostavat ideat, tämäkin sai alkunsa keskellä yötä. Ihmettelin kavereiden kanssa mesessä, mitä ihmettä voisin lukiodiplomityönä tehdä ja erityisesti pyörittelin mielessäni HÄPEÄ-aihetta, ja sitten mieleen vain juolahti simppeli ajatus: piirrän paljon yksinkertaisia, noloja tilanteita ja asettelen ne isolle taustalle, lopputuloksen kunnon häpeäkollaasi…

Jokatapauksessa olen ja en ole tyytyväinen pieneen taideteokseeni. Se näyttää ihan jonkun pikkulapsen askartelemalta, mutta toisaalta se on kyllä ihan minun näköiseni. Toivottomia mangavaikutteita , kirkkaita värejä ja pakkohan sinne tänne oli pieniä tekstejäkin raapustella. Ali tajuista sarjakuvan tekoa, ei-sarjakuviinkin.

MIIA

Häpeä. Toteuta teos, jossa käsittelet häpeän tunnetta.

Meni koko kesä ja vähän syksyäki enen ku keksin lukiodiplomille aiheen. Pitkän pohdinnan jälkeen päädyin kuitenkin tehtävään häpeä. Oli selvää, että tauluun telee ihminen tai ihmisiä, mutta oli vaikea keksiä, miten häpeäntunne taulusta välittyisi. Selailin nettiä ja yritin etsiä erilaisia kuvia ja tietoja häpeästä. Lopulta eksyin sivuille jossa kerrottiin islaminuskosta. Häpeä liittyi siihen sillä tavalla, että musliminaiset häpeävät raskautta ennen avioliittoa. Kyseinen häpeä tuntui paljon suuremmalta kuin vaikkapa se, että häpeää omia vaatteitaan tai ulkonäköään.

…Kun töitä katsoo valmiina, harmittaa kun en tehnyt aikaisemmista taulusista samantyylisä kuin viimeisestä. Muuten olen tauluihin tyytyväinen. En ole varma, sainko tunteen välittymään tauluista oikein , mutta ainakin taulujen aiheen pitäsi olla tunteita herättävä…

ESSI

Matemaattinen taide. Toteuta kaksi- tai kolmiulotteinen teos, jossa tutkit matemaattista kauneutta.

Työskentelyni on edennyt ajankäytön suhteen erittäin hyvin. …tällä hetkellä olen hyvin kiitollinen itselleni kun pidin päiväkirjaa työn kulusta. Käytin työssäni akryylivärejä, koska ne ovat minulle ennestään tutut ja tiedän kuinka ne käyttäytyvät.

MIRVA

Rakennettu maisema ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Tutki ja kuvaa, miten elinympäristösi on muuttunut ihmisen toiminnan tuloksena eri aikoina, ja miten itse sijoitut tuohon jatkuvaan muutokseen. Käsittele teoksessasi myös lähiympäristösi mahdollisia tulevaisuuskuvia.

Varsinkin työskentelyn alkuvaiheissa epäröin paljon, mutta olin määrätietoinen sen suhteen mitä olin tekemässä ja jatkoin työtäni eteenpäin. Prosessi oli melko pitkä ja stressaava, mutta todellakin vaivan arvoinen! … Rajattu aika tuotti vaikeuksia, kun työtä sai tehdä vain 45 minuutin pätkissä, joko yhden tai usemman tunnin peräkkäin. Teen usein kuviskurssien töitä myös tuntien ulkopuolella ja nyt kun niin ei saanut tehdä, ajankäyttö tuntui vaikealta. Opettaja ei saanut neuvoa työskentelyssä, mikä sekin oli uutta ja erilaista, toisaalta pidän myös itsenäisestä työskentelystä. 

Työ vaati paljon tarkkuutta, aikaa ja kärsivällisyyttä. Työnteon aikana opin valtavasti uutta!

Linkkejä muiden lukioiden 2011 lukiodiplomeihin/näyttelyihin:

– Oulun lyseon lukio

Raahen lukion valintaoppaassa KU14 Lukiodiplomista:

Kuvataiteen lukiodiplomikurssi pyritään järjestämään 2. jaksolla ja se vastaa luonteeltaan ylioppilaskirjoituksia. Valtakunnalliset tehtävät vaihtuvat vuosittain. Opiskelija tulee kurssille vasta opintojensa loppupuolella (3. tai 4. opintovuonna), jolloin hänelle on jo kehittynyt persoonallinen ilmaisutyyli ja hän hallitsee itsenäisesti ja monipuolisesti erilaisten materiaalien ja tekniikoiden käytön. Ennen kurssille osallistumista opiskelijalla tulee olla suoritettuna neljä lukion kuvataidekurssia.

Kuvataiteen lukiodiplomeja on Raahen lukiossa tehty vuosittain vuodesta 2003 lähtien. Kurssi opettaa määrätietoista itsenäistä työskentelyä, ison kokonaisuuden hallintaa ja syventää käsitystä omasta taideteoksen tekemisprosessista. Taideteoksen rinnalla lukiodiplomissa arvioidaan omaa työprosessia kuvaava portfolio. Lukiodiplomit arvioi kaksi kuvataideopettajaa ja kurssista saa erillisen todistuksen ylioppilastodistuksen yhteyteen. Tehtäviä on ollut vuosittain useita, joista voi valita kiinnostavimman. Luvuvuonna 2009-2010 tehtyjen lukiodiplomitöiden lomaan poimin tekijöiden luvalla muutamia otteita portfoliopohdinnoista:

Toteuta teos, jossa esität oman tulkintasi Kalevalan myytistä,
hahmosta tai hahmoista.

 Halusin nimetä teoksen vasta kun kaikki työt olisivat täysin valmiita. Annoin kuvasarjalle nimen ”Ainon valinta”, koska halusin nimen viittaavan Kalevalaan, mutta samalla kertovan myös teoksesta. Valitsin tehtävän, koska halusin tulkita Kalevalan Ainon traagisen kohtalon. Ainon tarina oli mielestäni Kalevalan kertomuksista ajankohtaisin, sillä lähivuosina nuorten pahoinvointi ja epätoivoisina tekoina näyttäytyneet avunhuudot puhuttavat paljon. Kirsi
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Toteuta teos, jossa kuvaat omaa suhdettasi ubiikkiin.

Piirrän paljon ns. ”fan art”-taidetta, jossa nimenomaan fani piirtää kuvia asioista, joista pitää. On hauska jakaa omia mielenkiinnon kohteitaan muiden ihmisten kanssa, varsinkin ilahduttaa niillä muita. Tuttuihin hahmoihin on muidenkin ihmisten helppo samaistua. …ihmiset ympäri maailmaa tunnistavat niitä, samalla ne symbolisoivat ”cyper-avaruutta”. Ne ovat kaikkialla. Pohdin seuraavaa: vaikka internet on lähentänyt ihmisiä, itseäni on aina joskus kalvannut ajatus siitä, että mitä jos tulevaisuutemme on pelkkää koneen ääressä istumista? Yhä nuoremmat lapset seikkailevat jo ” wowittamassa”, statusta pitää kasvattaa facebookissa korkealla kaverimäärällä, Irc-galleriassa taasen rakennetaan identiteettiä yhteisöillä ja fanitetaan yhdessä Johnny Deppiä. Vaikka yhteenkuuluvuuden tunne on minullekin tärkeää, internetissäkin, onko kaikki siellä aivan välttämätöntä?    Riikka


 


Tutki sukupuolen esittämisen tapoja taiteessa ja/tai visuaalisessa
kulttuurissa. Toteuta teos, jossa tuot esiin oman
näkökulmasi aiheeseen.

Olen aina sanonut, että parhaat ideat tulevat täysin odottamatta. No, tänään sain kingi-idean lukiessani jotain mainoslehtistä. Niissä tunnetusti mainostetaan milloin mitäkin tuotetta jonkun hemaisevan tytön hymyllä. Ja esimerkkejähän löytyy. Tv-shopissa on mullistava pölynimuri, joka tekee siivoamisesta nautintoa. Ai, tekeekö muka? No , ei todellakaan! Entäpä kuntopyörä, jota mainostetaan huippu-urheilijan avulla? Todellisuudessa ostaja on ylipainoinen laiskuri, joka ei todellakaan hymyile kuten mainoskasvo silloin kun käyttää sitä. Päätin siis hieman parodisoida todellisuutta. Tarkoituksena on kerätä mainoksia ja piirtää niistä todellisuutta kuvaava versio. Elisa

´Tyttöpoika’

Pukeutumistyylit ovat aina jakaneet mielipiteitä eri sukupuoliroolien kanssa ja mitä pidemmälle ”kehityksessä” (tässä yhteydessä tarkoitan kehityksellä roolien sekoittumista) mennään, sitä suvaitsevaisemmaksi ihmiset tulevat. Kaikkeen tottuu. — Pienenä lajittelin väriliituni tyttöjen ja poikien väreihin. Nykyään moinen tuntuisi mahdottomalta tehtävältä. Veera

Toteuta teos lähtökohtana erilaiset kankaat – tekstiilit,
kudokset, neulokset, punokset, tyllit, pitsit ja verkkorakenteet.
Kangas on tehtävän lähtökohta, johon voi liittää
myös muuta teoksessasi tarpeellista materiaalia. Pohdi
ja päätä mitä haluat teoksellasi kertoa.

”Lähtökohdaksi valitsin kaikessa yksinkertaisuudessaan teeman Perhonen. Tarkemmin asiaa pohtiessani perhonen kauniine ulkomuotoineen ei olekaan mikään kovin yksinkertainen asia ja edustaa hätkähdyttävällä tavalla vastakkaista kantaa nykyajan naisten vaatematerialismille. Perhonen on aina kaunis ja sen ”vaatteet” ovat aina samat. Nainen taas ei tyydy mihinkään ja vaihtaa nahkaansa monta kertaa päivässä. — En pyri työssäni tekemään välttämättä niinkään käyttövaatetta vaan oikeastaan teoksen, joka yhdistää symbolina toimivan perhosen naisten vaatetukseen. — Työn nimi on Perhosen siivillä.” Juulia

Kuvataiteen lukiodiplomitehtävät 2009-2010 pdf-muodossa

LUKUVUODEN 2010-2011 LUKIODIPLOMITEHTÄVÄT SAA JO NYT KUVISOPELTA TAI OPH:N SIVUILTA.

Muiden lukioiden kuvataiteen lukiodiplomitöitä:

Turun seudun lukioiden kuvataiteen lukiodiplominäyttely

Munkkiniemen yhteiskoulun lukiodiplominäyttely

Tiirismaan lukion kuvataiteen lukiodiplomityöt

Oulun kaupungin lukiodiplominäyttely

Blog Stats

  • 168 844 hits